Tanie strony internetowe cennik

Newsletter

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
O nas

Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celami Stowarzyszenia jest działalność na rzecz:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
c) działalności charytatywnej;
d) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
e) wypoczynku dzieci i młodzieży;
f) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
g) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
i) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
j) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
k) ratownictwa i ochrony ludności;
l) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
ł) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
m) kombatantów i osób represjonowanych;
n) rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
o) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Sprawozdania za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe - bilans i rachunek 2014 r.:
http://din.org.pl/images/stories/bilansrachunek2014.pdf
Sprawozdanie finansowe - informacja dodatkowa 2014 r.:
http://din.org.pl/images/stories/informacjadodatkowa2014.pdf
Sprawozdanie merytoryczne 2014 r.:
http://din.org.pl/images/stories/sprawozdaniemerytoryczne2014.doc

Sprawozdania za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe - bilans 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/bilans2015.pdf
Sprawozdanie finansowe - informacje 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/informacja2015.pdf
Sprawozdanie merytoryczne 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/merytoryczne2015.pdf
Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/rachunek2015.pdf
Sprawozdanie finansowe - wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015 r.:
http://din.org.pl/images/stories/wprowadzenie2015.pdf

Sprawozdania za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe - bilans 2016 r.:
http://din.org.pl/images/stories/bilans2016.pdf
Sprawozdanie merytoryczne 2016 r.:
http://din.org.pl/images/stories/merytoryczne2016.pdf
Sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 2016 r.:
http://din.org.pl/images/stories/rachunek2016.pdf
Sprawozdanie finansowe - wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2016 r.:
http://din.org.pl/images/stories/wprowadzenie2016.pdf
 


 


Imię: Mateusz 
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Wiek: 35 lat
Zawodowo: Kierownik w kopalni
Prywatnie: perkusja, muzyka, książki, modelarstwo, rekonstrukcje historyczne.
Funkcja w organizacji:
- sprawy organizacyjne
- organizator Survivalu "Przetrwać by Zwyciężyć"
- redaktor naczelny wideo magazynu "Blue Eyes"
- redaktor naczelny Newsletter DiN
- moderator strony internetowej DiN
- kontakt z Starostwem Powiatowym
- administrator danych osobowych


Imię: Krystian
Miejscowość: Radlin
Wiek: 39 lat
Zawodowo: Pracownik ochrony
Funkcja w organizacji:
- sprawy organizacyjne
- sprawy finansowe
- pozyskiwanie sponsorów

 


Imię: Jacek Jacek
Miejscowość: Rydułtowy
Wiek: 35 lat
Zawodowo: Historyk/ Pracownik Ochrony
Prywatnie: Historia i polityka
Funkcja w organizacji:
- biblioteka
- wywiady i montaż materiałów do magazynu Blue Eyes
- organizator kampanii Stop Ludobójstwu Afrykanerów

 


Imię: Paweł Paweł
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Wiek: 35 lat
Zawodowo: Górnik
Prywatnie:
- Przed wszystkim Rodzina
- Komputery
- Muzyka
Funkcja w organizacji:
- kamerowanie i  fotografowanie

 


Imię: Tomek Tomek
Miejscowość: Katowice
Wiek: 38 lat
Zawodowo: główny technolog przetwórstwa tworzyw sztucznych w branży Automotive
Prywatnie: przede wszystkim głowa rodziny, gra na gitarze i rozwijanie projektów muzycznych, muzyk sesyjny
Funkcja w organizacji:
- sprawy organizacyjne
- support techniczny w kwestii doboru i konfiguracji sprzętu muzycznego
- wsparcie praktyczne młodych zespołów

 


Imię: Malwina Malwina
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Wiek: 34 lata
Prywatnie: dom i rodzina
Funkcja w organizacji:
- prowadzenie rachunku bankowego
- roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe
- kontakt z biurem rachunkowym

 


Imię: Karolina Karolina
Miejscowość: Radlin
Wiek: 34 lata
Zawodowo: Agentka ubezpieczeniowa
Prywatnie: dom i rodzina
Funkcja w organizacji:
- kontakt z Urzędem Skarbowym
- kontakt z Krajowym Rejestrem Sądowym

 


Imię: Tomek Tomek
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Wiek: 28 lat
Zawodowo: Górnik
Prywatnie: komputery, survival
Funkcja w organizacji:
- moderator Forum Zarządu i Działaczy DiN

 


Imię: Zbyszek Zbyszek
Miejscowość: Wodzisław Śl.
Wiek: 35 lat
Zawodowo: Górnik
Prywatnie: przede wszystkim Mąż i Tata, wędkarstwo, film, komputery, survival.
Funkcja w organizacji:
- tłumacz j. angielskiego

 

 


Poszukujemy osób, które zajmą się:

- Kampanią Stop Ludobójstwu Afrykanerów,
- wydawnictwami (magazyn, gazeta, plakaty, ulotki)
- tłumaczeniem tekstów/wywiadów (angielski, węgierski, włoski)

Poszukujemy także webmastera, grafika i księgową która nieodpłatnie zajmie się naszymi dokumentami.